Shuva Israel: Bouw - Bemoedig - Bevestig

Home

“En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde. ”

                                                                         (Jesaja 11:12)

Mission Statement

WIJ BOUWEN aan een beter bestaan voor de Joodse gemeenschappen in Samaria
WE BRENGEN BIJ ELKAAR alle Joodse immigranten vanuit de uitersten van de aarde
WE BEVESTIGEN het bestaan van Israel vanuit het historisch hart

De profetieën vervuld

Onze inspanning is om Bijbelgetrouwe Christenen en een Israelisch Joodse organisatie bijeen te brengen om de profetieën te vervullen. Er zijn meer dan 1,000 verwijzingen in relatie tot de profetiën dat het Joodse Volk weer bijeen gebracht zal worden in het Land Israel. Wij leven in een unieke tijd van de geschiedenis. Wij zijn deel van Gods tijdsplan. Shuva Israel is een Israelisch-Joodse organisatie die in relatie staat met Evangelische Christenen. De uitnodiging ligt er voor iedereen:

“Laten we de handen ineen slaan, Joden en Christenen samen om de profetieën te vervullen.”