Shuva Israel: Bouw - Bemoedig - Bevestig

ANBI

 

ANBI.klf

Volgens de wet moet elke ANBI stichting vanaf 1 januari een aantal gegevens op de website vermelden. Hierna treft u alle vereiste gegevens op rij.

De Naam

Stichting Shuva Israël Nederland

RSIN/fiscaal nummer

RSIN Fiscaal Nr. ANBI 814653960

KVK 24378351

Contactgegevens

Postbus 2001,

2930 AA Krimpen aan de Lek

Tel: 0180 521 966 (St. Christian Care East West)

e-mail: adm@shuvaisrael.nl

www.shuvaisrael.nl

Doelstelling

Shuva Israël Nederland biedt hulp aan Joodse immigranten in Israël. Dit doet zij in lijn met de Bijbelse profetie genoemd in Jesaja 11:12:

“En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde. ”

Bestuur

E. Braun – Voorzitter

W.P. Maasbach  – Secretaris

M.J. van der Weide – Penningmeester


Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen conform de gestelde wetgeving geen beloning, maar kunnen eventueel gemaakte onkosten vergoed krijgen. Ook is voor hen een redelijk vacatiegeld mogelijk. Er wordt uitsluitend gewerkt met onbetaalde vrijwilligers. Kosten worden op declaratiebasis verrekend. Er is geen betaald personeel. Vrijwilligers kunnen een kostenvergoeding ontvangen.

Uitgeoefende activiteiten

 

Actueel Activiteitenverslag Stichting Shuva Israël Nederland 2017-2021

Actueel Activiteitenverslag Stichting Shuva Israël Nederland 2016-2017

Actueel Activiteitenverslag Stichting Shuva Israël Nederland 2016

Actueel Activiteitenverslag Stichting Shuva Israël  Nederland 2011 tot 2015

 

Beleidsplan

Via contactpersonen en contactorganisaties bouwt Shuva Israël netwerken met lokale organisaties en individuen. Deze vormen de uitvoerende kracht. In Nederland draait de werving nog maar minimaal.

Open het beleidsplan 2020-2025 als PDF-bestand

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

 

  • Baten en Lasten

Baten en Lasten Cijfers 2021 Shuva Israël Nederland

Baten en Lasten Cijfers 2020 Shuva Israël Nederland

Baten en Lasten Cijfers 2019 Shuva Israël Nederland

Baten en Lasten Cijfers 2018 Shuva Israël Nederland

Baten en Lasten Cijfers 2017 en 2016-2015-2014 Shuva Israël Nederland

Baten en Lasten Cijfers 2016 en 2015-2014-2013 Shuva Israël Nederland

Baten en Lasten Cijfers 2015 en 2014-2013 Shuva Israël Nederland

Baten en Lasten Cijfers 2014 en 2013-2012 Shuva Israël Nederland

 


Publicatieplicht ANBI Stichting Shuva Israël