Shuva Israel: Bouw - Bemoedig - Bevestig

ANBI.klf

Volgens de wet moet elke ANBI stichting vanaf 1 januari een aantal gegevens op de website vermelden. Hierna treft u alle vereiste gegevens op rij.

De Naam

Stichting ShuvaIsrael Nederland

RSIN/fiscaal nummer

RSIN Fiscaal Nr. ANBI 814653960

KVK 24378351

Contactgegevens

Postbus 2001,

2930 AA Krimpen aan de Lek

Tel: 0180 521966 (Stg. Christan Care East West)

e-mail: adm@shuvaisrael.nl

www.shuvaisrael.nl

Doelstelling

Shuva Israel biedt hulp aan Joodse immigranten in Israël. Dit doet zij in lijn met de Bijbelse profetie genoemd in Jesaja 11:12:

“En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde. ”

Bestuur

E. Braun – Voorzitter

W.P. Maasbach  – Secretaris

M.J. van der Weide – Penningmeester

Beloningsbeleid

Geen van de bestuurders is bezoldigd vanuit de stichting. Diensten door derden worden op basis van vrijwilligheid verricht.

Uitgeoefende activiteiten

Open het Activiteitenverslag 2011 tot 2015

 

Beleidsplan

Via contactpersonen en contactorganisaties bouwt Shuva Israel netwerken met lokale organisaties en individuen. Deze vormen de uitvoerende kracht. In Nederland draait de werving nog maar minimaal.

Actueel Activiteitenverslag Stiching Shuva Israel Nederland 2016-17

Actueel Activiteitenverslag Stichting Shuva Israel Nederland 2016

Open het beleidsplan 2015 als PDF-bestand

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

  • Baten en lasten

Baten en Lasten Shuva Israel Nederland 2017 en 2016-15-14

Baten en Lasten 2016 en 2015-14-13-12

Baten en Lasten 2015-2014-2013-2012

Open Baten- en lastenstaat 2012 tot 2014 als PDF

  • Balansvergelijkingen

Balans Shuva Israel Nederland 2017 met 2016-15-14

Balansvergelijking 2016 en 2015-14-13-12

Balansvergelijking 2015-2014-2013-2012

Open Balansvergelijking 2012 tot 2014 als PDF